Kehystetty Helene Schjerfbeck vedos Sjundby gård, 1927

420,00 

Ulkomitta 43cm x 51cm