Kehystetty Helene Schjerfbeck vedos “Flicka i svart 281/500

550,00 

Ulkomitta 42cm x 50,5cm